Dobrovoľný hasičský zbor obce Lisková zorganizoval dňa 17.11.2018 taktické cvičenie zamerané na stavbu protipovodňových bariér.

Účelom cvičenia bolo teoretické a následne aj praktické oboznámenie sa so správnymi postupmi pri vytváraní protipovodňových bariér, či už pri stavaní jednostenovej bariéry, alebo stavaní bariéry do pyramídy.  Po príchode dobrovoľných hasičských zborov z Liptovskej Teplej, Liptovských Sliačov, Vlkolínca, Hrboltovej, Černovej, Liptovských Revúc, Liptovskej Osady a Martinčeka veliteľ družstva Dobrovoľného hasičského zboru Lisková Tibor Lauko zavelil všetkým družstvám nástup a následne podal hlásenie veliteľovi taktického cvičenia Ing. Michalovi Mišíkovi, ktorý privítal všetkých zúčastnené zbory a hostí. Nasledoval príhovor starostu obce Ing. Jozefa Murinu. Po jeho príhovore sa zúčastnení členovia dobrovoľných hasičských zborov presunuli do materskej školy, kde boli pre nich pripravené teoretické prezentácie týkajúce sa vybavenia protipovodňových vozíkov, ako aj správneho používania vecnej techniky.Teoretické školenie bolo doplnené aj krátkou prednáškou príslušníka PZ SR, ktorý poučil účastníkov cvičenia ako správne usmerňovať cestnú dopravu počas zásahu hasičov. Po tejto prezentácii nasledovalo krátke školenie obsluhy rádiostaníc, ktorým chcel veliteľ taktického cvičenia oboznámiť so správnym postupom komunikácie cez rádiostanice.  

Po teoretickom školení sa jednotky presunuli spolu s technikou ku korytu rieky Váh kde nasledoval praktický výcvik stavby protipovodňových bariér. Príchodom na určené miesto si veliteľ taktického cvičenia overil spojenie s každým zborom prostredníctvom rádiostaníc, tak aby mohol byť v spojení s každým veliteľom jednotlivých zborov. Prvou úlohou pre zbory bolo pripraviť si techniku, ktorou dopravia vodu do protipovodňových bariér. Následne rozložili prvý rad týchto bariér. Každý zbor sa napojil na predchádzajúci zbor, a tým po naplnení týchto bariér vytvorili súvislú stenu. Postupne boli bariéry doplnené o druhú stenu. Po naplnení tejto steny nasledovala tvorba tretej steny, tzv. pyramídy. 

Keďže išlo o cvičenie nielen na teoretickej úrovni ale hlavne na praktickej, nezaobišlo sa ani bez situácií, na ktoré sme neboli pripravení, no aj tieto sme zvládli vzájomnou pomoc medzi sebou. Pri tomto všetkom sa ukázalo aké dôležité je trénovať spoločne a vzájomne si pomáhať. 

Takýmito cvičeniami sa zdokonaľuje praktická vzdelanosť a zručnosť všetkých členov dobrovoľných hasičských zborov, a tým sa pripravujú zbory ku kvalitnejšiemu vykonaniu zásahov. 

Veľká vďaka patrí každému členovi, ktorý priložil ruku k dielu, a bez ktorého by toto cvičenie neprebehlo na takej vysokej úrovni, či už išlo o členov, ktorí zabezpečovali stravu a pitný režim, členov ktorí usmerňovali dopravu, členov ktorí pomohli s vybavením školiacich priestorov ako aj členov ktorí sa zúčastnili samotného cvičenia.

Fotogaléria

 

Joomla templates by a4joomla