Dňa 21.7.2019 o 14:54 vykonal jednotka DHZO Lisková v počte 4 členov výjazd k technickému zásahu. Jednalo sa o spadnutý strom, ktorý zasahoval do komunikácie pri výjazde z obce Lisková. Hasičská jednotka prišla na miesto udalosti kde už riadila dopravu hliadka PZSR.

Následne za pomoci motorovej reťazovej píly strojník strom popílil a ostatní členovia DHZO Lisková strom odstránili z komunikácie. Po ukončení zásahu boli členovia DHZO Lisková povolaní starostom obec Lisková Ing. Murinom na ďalšie 4 udalosti. Tri z nich s podobným scenárom (spadnutý strom) a jedna úprava toku dažďovej vody. Jeden strom bol spadnutý na opornom múre vo farskej záhrade. Hasičská hliadka strom popílila a prehodila do záhrady. Ďalší spadnutý strom bol na cintoríne. Tam bolo treba odpíliť aj zvyšné nalomené stromy, ktoré by sa pri silnejšom vetre určite zlomili. Z cintorína sa hasičská jednotka presunula k poľnohospodárskemu družstve kde bolo treba usmerniť tok dažďovej vody z cesty do miestneho potoka. Členovia DHZO Lisková pomocou lopát odstránili štrk z cesty a vytvorili koridory do potoka. Posledná udalosť bola odstránenie spadnutého stromu v areály OŠK. Strom sa spracoval a uložil na bezpečné miesto.

Joomla templates by a4joomla