V nasledujúcom článku si môžete prečítať akou činnosťou sa zoberal náš zbor v predchádzajúcom roku 2019.

Činnosť DHZ Lisková sa začala 4. Januára zásahovou činnosťou. Počas návratu z kondičnej jazdy naši členovia pomohli vodičovi osobného automobilu pri zrážke s lesnou zverou. Miesto udalosti vyznačili dopravnými kužeľmi a nakoľko nedošlo k žiadnym vážnym škodám, tak do príchodu PZ len usmerňovali dopravu. Na základe telefonátu od občanov nášmu členovi a následne veliteľovi zboru, dňa 6. Januára naša jednotka vykonala výjazd k horiacemu osobnému vozidlu v obci Lisková. Po príchode na miesto zásahu sa už na mieste nachádzala jednotka HaZZ Ružomberok a vozidlo bolo uhasené majiteľom. Po nahlásení sa veliteľovi zásahu bola jednotka vyslaná naspäť na základňu. Dňa 14. Januára naši členovia zasahovali pri dvoch dopravných nehodách. Pri prvom zásahu jednotka po príchode na miesto zásahu vyznačila miesto zásahu kužeľmi, skontrolovala či neunikajú prevádzkové kvapaliny a zistila, že vodič neutrpel žiadne zranenia. Následne dvaja členovia usmerňovali dopravu v jednom jazdnom pruhu a ďalší z členov obhliadli vozidlo a zistili spôsobené škody.  Vozidlo malo výrazne poškodenú prednú časť a prerazené ľavé predné koleso. Nadvihnutím vozidla sa podarilo demontovať poškodené koleso a osadiť rezervné koleso. Nakoľko majiteľ vozidla býval len pár stoviek metrov od miesta udalosti vozidlo bolo odtiahnuté k majiteľovi. Pri druhom zásahu jednotka po príchode na miesto zásahu vyznačila miesto zásahu kužeľmi, veliteľ zásahu skontroloval, či posádka vozidla neutrpela zranenia. Ďalší členovia skontrolovali, či neunikajú prevádzkové kvapaliny. Nakoľko sa na mieste zásahu nachádzala aj hliadka PZ bol postačujúci len jeden člen zo zasahujúceho družstva poskytujúci pomoc s usmerňovaním dopravy. Ďalší z členov obhliadli vozidlo a zistili spôsobené škody. Išlo len o odtrhnuté plastové časti.  Následne pomocou lanového navijáka bolo vozidlo vytiahnuté z priekopy na cestnú komunikáciu a majiteľ si vozidlo odviezol. Na základe žiadosti p. starostu dňa 18. Januára členovia zboru vykonali odstránenie prevísajúceho ľadu so snehom zo strechy domu smútku. Počas Januára sa naši členovia podieľali na tvorbe ľadového povrchu na klzisku.

Dňa 22. Februára vykonala jednotka v počte 1+5 výjazd k požiaru stromu v obci Lisková. Naša jednotka prišla na miesto zásahu spolu s HaZZ Ružomberok a po prieskume veliteľ HaZZ Ružomberok zadelil našej jednotke vykonať zásah. Na zásah bol použitý jeden D prúd s použitím 300 litrov vody. Ako každý rok aj v tomto roku dňa 23. Februára sa naši členovia zúčastnili už tradične hasičského plesu v Lipt. Štiavnici. 23. Február sa niesol v znamení hasičskej svadby, na ktorej jeden z našich členov vstúpil do stavu manželského. 25. Februára vykonala naša jednotka výjazd k požiaru sadzí v komíne rodinného domu. Po príchode na miesto udalosti veliteľ zasahujúcej jednotky DHZO Lisková upozornil majiteľku domu, že jej z komína šľahajú plamene. Následne členovia DHZO Lisková uzavreli prívod kyslíka do vykurovacieho telesa a tým došlo k vyhoreniu sadzí. Na miesto zásahu dorazila aj jednotka HaZZ Ružomberok. Veliteľ tejto jednotky spolu s veliteľom zasahujúcej jednotky DHZO Lisková skontrolovali komínové teleso aj vykurovacie teleso. Po zásahu bola majiteľka domu poučené o správnych následných úkonoch.

Dňa 26. Apríla vykonala jednotka DHZO Lisková výjazd k požiaru palivového dreva uskladneného na dvore rodinného domu. Po príchode na miesto udalosti veliteľ zasahujúcej jednotky DHZO Lisková nahlásil príchod jednotky veliteľovi HaZZ Ružomberok, nakoľko už táto jednotka vykonávala hasičské práce. Obe jednotky postupným rozoberaním palivového dreva jednoduchými hasiacimi prostriedkami požiar uhasili. Po uhasení požiaru bolo miesto zásahu odovzdané majiteľovi, ktorý bol poučený o následnom obhliadaní objektu.

5. Mája sa naši členovia zúčastnili na slávnostnom otvorení zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice v Liptovských Sliačoch. 8. Mája sa naši členovia zúčastnili na taktickom cvičení v Liptovskej Teplej.

Dňa 9. Júna mal náš zbor zastúpenie na územnej súťaži hasičských družstiev a dorastu kde sa umiestnil na 8. mieste spomedzi 22 družstiev.  21. Júna sme v areáli OŠK pripravili pre deti ukážky spojené s rôznymi súťažami. Dňa 26. Júna naši členovia pomáhali pri zavlažovaní futbalového ihriska. O dva dni na to 28. júna sme pri príležitosti ukončenia školského roka opäť pripravili ukážky pre deti.

5. Júla náš zbor zorganizoval celookresné taktické cvičenie zamerané na hasenie požiaru, diaľkovú dopravu vody a vyhľadávanie osôb v zadymených priestoroch. Nasledujúci deň sme boli požiadaný o ukážku spojenú s tvorbou peny v susedom Turíku. Dňa 11. Júla sa naši členovia zúčastnili na asistenčnej protipožiarnej hliadke na futbalovom zápase v Ružomberku, kde domáci futbalisti hostili PFC Levski Sofia. Ako každý rok aj tento rok dňa 20. Júla naši členovia vykonali ukážku na obecnej akcii Lisková sa zabáva a následne, až do skončenia udalosti vykonávali protipožiarnu kontrolu. Na druhý deň si veterná smršť vyžiadala výjazd našich členov, ktorí museli zasahovať na viacerých miestach. Odpratávali najmä popadané stromy.

Dňa 6. Augusta sme sa aj tento rok zúčastnili so zásahovým vozidlom na pravidelnej servisnej prehliadke.  O pár dní potom 11. Augusta sme spolu s DHZ Vlkolínec vykonali skúšku lanového navijáku, pričom sme skúšali vyťahovať naše samotné zásahové vozidlo. Dňa 24. Augusta sme na výročie založenia vzniku dobrovoľného hasičského zboru v Liskovej zorganizovali v poradí už 7. ročník netradičnej hasičskej súťaže o pohár predsedu DHZ Lisková.  Súťaže sa zúčastnilo 7 hasičských družstiev pričom svojou návštevou nás poctili družstvá z Lakšárskej Novej Vsi a z Klátovej Novej Vsi.

Začiatkom Septembra od 4. do 9. sa naši členovi zúčastnili odstávok na Mondi SCP a.s. kde vykonávali nonstop protipožiarnu hliadku. 23. a 26. Septembra sme boli požiadaní občanmi o prečistenie domácich studní.

Dňa 19. Októbra sme sa zúčastnili na taktickom cvičení vo Valaskej Dubovej, ktoré bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody.

Dňa 13. Novembra nám bol vyhlásený poplach krajským operačným strediskom. Išlo o potrebu vykonania výjazdu k povodňovej situácii do Svätého kríža. Po zbalení vecných prostriedkov, ktoré sú špecifické k povodniam a nahlásení, že jednotka je pripravená vykonať výjazd, krajské operačné stredisko odvolalo náš zbor z výjazdu. Takmer presne po roku dňa 23. Novembra, zorganizoval náš zbor po druhýkrát taktické cvičenie zamerané na stavbu protipovodňových bariér. Cvičenia sa zúčastnilo 8 zborov a dokopy 38 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí.

Dňa 2. Decembra nám bol opäť krajským operačným strediskom vyhlásený poplach k požiaru na kontajnerovom prekladisku v Liskovej. Počas ohlasovania výjazdu jednotky nám opäť krajské operačné stredisko oznámilo, že výjazd už nie je potrebný. 7. Decembra sme boli požiadaní o pomoc pri vytiahnutí vozidla, ktoré skončilo v hlbokej priekope za obcou Lisková. Naši členovia za pomoci lanového navijáka auto postupne vyťahovali na priľahlú poľnú cestu.  Dňa 14. Decembra sa náš zbor už tradične zúčastnil na vianočných trhoch v Liskovej kde sme predávali osvedčený hasičský punč a klobásu.

 

 

                                                                                            

Joomla templates by a4joomla